Janusz Lewandowski: Osiąganie celów to ciągła wspinaczka